Lading

IT & Digitaliserings-
strateg hjälper

dig nå framgång snabbare.

Erfaren management-konsult inom IT


Översätter affärsmål och visioner till konkreta handlingsplaner och aktiviteter. Får komplexa uppgifter att bli tydliga och möjliga. God kommunikatör och förändringsledare. Alltid med utgångspunkt i kundperspektiv och affärer. 


Konsult och föreläsare/utbildare inom

 • AI och atuomatisering
 • Digitalisering
 • Digitala strategier och handlingsplaner
 • Nya affärsmodeller för (digitalt) skalbar tillväxt
 • Förändringsledning inom digitalisering
 • Teknik och etik
 • Dataetik
 • CxO


Jag är gärna ditt bollplank eller din extraresurs.  

ÄR DU MIN DRÖMKUND?

För mig är det viktigt att Europeiska bolag är duktiga på att utvecklas med ny teknik och digitala affärsmodeller som bas.

Lika snabbt och kraftfullt som kinesiska eller amerikanska bolag.


Jag ser det som en del av att vara konkurrenskraftiga och att vi därmed bygger den framtid vi vill ha här i Europa.


Så med vem och varför, är viktigare för mig än själva formen för samarbetet. 

TIDIGARE UPPDRAG

 • Utbildning: Utbildning och workshops om etik och teknik för utvecklare, säljare samt för bolagets externa partners.

 • Förstudie: Utifrån ny tjänstepaktering: mappning av kundresa samt interna kapabiliteter (legalt, finansiellt, systemmässigt, operationellt)

 • Strategi: Identifiering av vision, mission och roadmap för "en datadriven agenda" globalt bolag.  

 • Utvärdering: Ansvar för utvärdering (och nedmontering) av teknisk RMR-plattform (recurrent monthly revenue).


 • Handlingsplan: Utifrån affärsmål: digital handlingsplan för marknadsföring och försäljning. Plan för dess genomförande, uppföljning och mätning.

 • IT management: Utifrån nytt avtal med leverantör: plan för maximalt nyttjande av CMS, inkl. mappning av framgångskriterier av användande, interna processer samt relation till leverantör.


 • Compliance: Förberedande för ISO-27001 för global teknisk plattform. Liselott är en starkt affärsorienterad erfaren förändringsledare med utgångspunkt i digital transformation.  


Föreläsning megafon

EN AI ÄR DIN NÄSTA KOLLEGA

Föreläsning. Exempel på hur Elon Musks OpenAI (GPT3 AI) kan användas som en digital kollega. Redan nu. Ögonöppnande. Konkret. Humoristisk. För styrelser och ledningsgrupper som strategiskt leder bolaget.

Föreläsning förstoringsglas

EN GUIDAD TUR TILL FRAMTIDEN

Föreläsning. Hur ser framtidens teknik ut? Och hur ser samhället ut som den kommer landa i? Och hur påverkar det oss människor, som i stort sett aldrig ändrar oss. Får man gifta sig med sin android? Osentimental och klarsynt föreläsning som öppnar upp tanken för helt nya möjligheter. För tillfällen då perspektiven behöver lyftas. Förmedlas av Vi & Vänner

Workshop verktyg

EXPLORATION DAY GPT3AI

Heldagsworkshop. OpenAI (GPT3 AI) som digital medarbetare och möjliggörare för digital skalbarhet och tillväxt. Vilka uppgifter, processer och flöden kan tas över av AI och vilka frågor väcker det?  Från idégenerering till genomförande av exempel. 

Konsultuppdrag glödlampa

KONSULTUPPDRAG

Konsultuppdrag. Affärsstrategier med utgångspunkt i det digitala. Nya kundresor uppmappade i system och med dataflöden. Compliancerisker. Identifiering av digitala affärsmodeller och planering för dess genomförande. Projektledning. Förändringsledarskap. 

Anlitad talare av bl.a:  Google Digitalakademi|Hyper Island|Misstagens mästare|Framgångspodden live på scén| Lunds Universitet|Internet i Fokus| Executive Foundation Lund|Academy of Excellence |Founders day

Föreläsar-teaser 3 min

Innovation Fika with KTH 30 min